title

Iškilmingame Molėtų koncertų salės atidaryme skambėjo padėkos žodžiai, simfoninio orkestro muzika, operos atlikėjų balsai ir ilgos šiltos ovacijos

 

Rugpjūčio 25-ąją po rekonstrukcijos atvėrė duris moderni Molėtų koncertų salė. Pirmieji žiūrovai ir kviestiniai svečiai - rajono garbės piliečiai, kraštiečiai, kultūros ir meno pasaulio atstovai, molėtiškiai, kultūros rėmėjai, salę rekonstravę statybininkai, projektuotojai.

Atnaujintoje fojė visi pasitikti su šventine taure ir čia atnaujintoje Dailės galerijoje turėjo progą pasigrožėti lietuviškojo modernizmo ir postmodernizmo klasikos atstovų darbais - tapybos paroda iš Vilniaus dailės muziejaus rinkinių.

  
  

Iš esmės atnaujintoje, pilnoje modernios garso ir šviesos įrangos, žiūrovų salėje visus pasveikino Jungtinis Lietuvos kultūros centrų vadovų choras (vad. S. Liausa), po to vyko iškilmingoji dalis - simboliškai perkirpta juostelė, taip skelbiant naujo kultūrinio gyvenimo pradžią šioje scenoje. Molėtų rajono meras Saulius Jauneika padėkojo visiems, prisidėjusiems prie salės atnaujinimo ir palinkėjo kultūros žmonėms, kad naujoji salė visada būtų pilna žiūrovų. Gražiu renginiu ir jau trečiąja sale, kurios atidaryme jam tenka dalyvauti, pasidžiaugė Seimo narys Petras Čimbaras, pakiliu džiaugsmu ir dideliais ateities planais pasidalino Kultūros centro direktorė Inga Narušienė.

Nuoširdžiais aplodismentais žiūrovai pasitiko P. Čaikovskio operos „Jolanta" atlikėjus: Baltijos akademijos simfoninį orkestrą (dirigentas A. Vasiljev , režisierius prof. G. Želvys, baletmeisteris A. Jankauskas, chormeisteris N. Romanovas), solistus iš Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos, Sankt-Peterburgo N. Rimskio-Korsakovo konservatorijos ir Tarptautinės J. Obrazcovos muzikos akademijos, Sankt-Peterburgo N. Rimskio-Korsakovo muzikos technikumo chorą.

Opera ne kartą po įspūdingai atliktų partijų buvo palydėta plojimais, o užsivėrus scenos uždangai, penkias minutes netilo ovacijos ir šūksniai „bravo", žiūrovai atsistoję plojo nusilenkti sugrįžtantiems operos solistams, chorui, orkestrui ir jų vadovams.

  
  

Opera Molėtuose suskambo po beveik 100 metų. Pirmą kartą dar prieškario Lietuvoje kupina entuziazmo  Molėtų šviesuomenė, inteligentija ir mokytojai pastatė M. Petrausko operą „Birutė", joje dalyvavo apie 30  vietos aktorių, aktyviai įsitraukė jaunimas. Pagrindines partijas atliko molėtiškiai  brolis ir sesuo Vižiniai. Šiai operai ir vėliau suvaidintoms dar kelioms operetėms drabužiai buvo atsivežami  iš Kauno teatro, vaidinimai sulaukdavo didžiulio pasisekimo.  Aktyvios vaidybinės ir muzikinės veiklos pakilimą sustabdė okupacija ir karas. Ir nors vėliau, bėgant metams, į Molėtus atvykdavo profesionalūs operos dainininkai, bet  tokio pakilimo ir vientisų operos vaidinimų nebebuvo.

Dabar, atidarius Molėtuose rekonstruotą modernią  koncertų salę, tikimasi, kad čia bus rengiami ne tik mėgėjiški, bet ir profesionalūs spektakliai, koncertai, kino filmų peržiūros, dažniau skambės operos atlikėjų balsai, netrūks kitų patrauklių renginių.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-26 17:06:13